SCHEDULE

Broadcasting schedule for
  • 00:00
  • Ինչ եփել այսօր
  • 00:30
  • Ինչ է ուզում կինը
  • 01:30
  • Երաժշտական հոլովակ
  • 02:00
  • Լրաբեր
  • 02:30
  • Խոսքի իրավունք
  • 03:00
  • Քաղցած սպասում են
  • 04:00
  • Լրաբեր
  • 04:30
  • Խոսքի իրավունք
  • 05:00
  • Մի մեդալի պատմություն
  • 05:30
  • Ինչ եփել այսօր
  • 06:00
  • Ինչ է ուզում կինը
  • 07:00
  • Մագավտո
  • 08:00
  • Լրաբեր
  • 08:30
  • Ինչ եփել այսօր
  • 09:00
  • Ինչ է ուզում կինը
  • 10:00
  • Լրաբեր
  • 10:30
  • Չէին սպասում
  • 11:30
  • Երաժշտական հոլովակ
  • 12:00
  • Լրաբեր
  • 12:30
  • Մագավտո
  • 13:30
  • Մի մեդալի պատմություն
  • 14:00
  • Լրաբեր
  • 14:30
  • Ինչ եփել այսօր
  • 15:00
  • Ինչ է ուզում կինը
  • 16:00
  • Լրաբեր
  • 16:30
  • Խոսքի իրավունք
  • 17:00
  • Մագավտո
  • 18:00
  • Լրաբեր
  • 18:30
  • Ինչ եփել այսօր
  • 19:00
  • Ինչ է ուզում կինը
  • 20:00
  • Լրաբեր
  • 20:30
  • Խոսքի իրավունք
  • 21:00
  • Մագավտո
  • 22:00
  • Զրույց Փայտյանի հետ
  • 23:00
  • Լրաբեր
  • 23:30
  • Խոսքի իրավունք