ՀԵՌՈՒՍՏԱԾՐԱԳԻՐ

Հեռուստածրագիր
  • 08:00
  • Մուլտֆիլմ
  • 09:55
  • Լրաբեր
  • 10:00
  • Մուլտֆիլմ
  • 11:30
  • Ֆուտբոլի օրագիր
  • 12:00
  • Լրաբեր
  • 12:15
  • Գեղ.ֆիլմ
  • 14:30
  • Գեղ.ֆիլմ
  • 16:00
  • Լրաբեր
  • 16:30
  • Հոգևոր անվտանգություն
  • 17:00
  • Գեղ.ֆիլմ
  • 19:30
  • Մի մեդալի պատմություն
  • 20:00
  • Լրաբեր
  • 20:45
  • Զրույց Փայտյանի հետ
  • 21:30
  • Գեղ.ֆիլմ
  • 23:00
  • Լրաբեր
  • 23:45
  • Գեղ. Ֆիլմ