ՀԵՌՈՒՍՏԱԾՐԱԳԻՐ

Հեռուստածրագիր
  • 00:00
  • Չէին սպասում
  • 00:10
  • Համերգ
  • 08:00
  • Համերգ
  • 09:30
  • Ինչ եփել այսօր
  • 10:00
  • Պրոֆֆակտ
  • 11:00
  • Մագավտո +
  • 13:00
  • Լրաբեր
  • 13:15
  • Խոսքի իրավունք
  • 14:00
  • Ինչ եփել այսօր
  • 15:00
  • Պրոֆֆակտ
  • 16:00
  • Լրաբեր
  • 16:30
  • Խոսքի իրավունք
  • 17:00
  • Չէին սպասում
  • 17:45
  • Քաղցած սպասում են
  • 18:30
  • Ինչ եփել այսօր
  • 19:15
  • Պրոֆֆակտ
  • 20:00
  • Լրաբեր
  • 20:45
  • Խոսքի իրավունք
  • 22:00
  • Քաղցած սպասում են
  • 23:00
  • Լրաբեր
  • 23:45
  • ֆուտբոլի օրագիր