ՀԵՌՈՒՍՏԱԾՐԱԳԻՐ

Հեռուստածրագիր
  • 08:00
  • Կլիպեր
  • 09:55
  • Լրաբեր
  • 10:05
  • Պարատուն
  • 11:00
  • Ֆուտբոլի օրագիր
  • 11:30
  • Դատական ալիք
  • 11:55
  • Լրաբեր
  • 12:05
  • Գեղ. Ֆիլմ
  • 14:00
  • Գեղ. Ֆիլմ
  • 15:30
  • Միր
  • 16:00
  • Լրաբեր
  • 16:30
  • Հոգևոր անվտանգություն
  • 17:00
  • Գեղ. Ֆիլմ
  • 19:30
  • Մի մեդալի պատմություն
  • 20:00
  • Լրաբեր
  • 20:45
  • Զրույց Փայտյանի հետ
  • 21:30
  • Գեղ. Ֆիլմ Շիկահերը եթերում
  • 23:00
  • Լրաբեր
  • 23:45
  • Գ/ֆ Հանուն թագավորի